Access Keys ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้

การใช้ Access Keys ในเว็บไซต์นี้ ได้กำหนดให้ใช้ทั้งตัวอักษรภาษาอังฤษตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขตั้งแต่หมายเลข 0 – 9 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวเลข 0 คือ หน้าที่แสดงว่า access keys แต่ละตัวหมายถึงเรื่องใดบ้าง
ตัวเลข 1 คือ หน้าแรก หรือหน้าโฮมเพจ
ตัวเลข 2 คือ ข้ามไปยังเมนูย่อยในหน้าเว็บเพจ
ตัวเลข 3 คือ คลิกเมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังและสีตัวอักษร
ตัวเลข 4 คือ คลิกเมื่อต้องการให้หน้าเว็บไซต์กลับมาสู่หน้าจอแบบปกติ
ตัวเลข 5 คือ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ตัวเลข 6 คือ วิชาช่างที่เปิดสอนในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ตัวเลข 7 คือ บุคคลากรฝ่่ายต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ตัวเลข 8 คือ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ตัวเลข 9 คือ ติดต่อเรา
ตัวอักษร c คือ ลิงค์ที่อยู่ในจุดที่บอกตำแหน่งของหน้านั้น (ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าที่ :)
ตัวอักษร g คือ หน้าต่อไป
ตัวอักษร i คือ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตัวอักษร j คือ ช่างเขียน
ตัวอักษร k คือ ช่างปั้น
ตัวอักษร l คือ ช่างแกะสลัก
ตัวอักษร m คือ ช่างหัวโขน
ตัวอักษร n คือ ช่างลายรดน้ำ
ตัวอักษร o คือ กลับขึ้นไปที่เนื้อหาหลักด้านบน (โดยปกติจะอยู่ด้านล่างของหน้าเสมอ)
ตัวอักษร q คือ กลับไปยังหน้าสารบัญของเรื่องนี้
ตัวอักษร r คือ ช่างฝีมือประดับมุก
ตัวอักษร s คือ ต้องการข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตัวอักษร u คือ กลับไปที่ก่อนหน้านี้
ตัวอักษร w คือ ลิงค์คลิปวีดีโอข่าวในพระราชสำนัก
ตัวอักษร x คือ ช่างปักจักรอุตสาหกรรม
ตัวอักษร y คือ ลิงค์คลิปวีดีโอข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

วิธการใช้ access keys ในแต่ละเว็บบราวเซอร์นั้นก็จะแตกต่างกันไป ผู้ใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานก่อน เช่น เว็บบราวเซอร์ตระกูล Mozilal Firefox เมื่อต้องการใช้ access keys ให้กดปุ่ม Shift และ Alt พร้อมกัน โดยให้กดค้างไว้ แล้วกด access keys ที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว สำหรับ IE. นั้นก็เพียงแต่กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วกดตัวเลข หรือตัวอักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter เท่านนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกัน

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมจึงใช้ตัวอักษรไม่ครบทุกตัว สาเหตุก็คือ ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้ Reserved Keys ที่ใช้ใน IE. เวลาใช้จะได้ไม่เกิดปัญหา เช่น f คือ File หรือ e คือ Edit เป็นต้นValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!