คลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ทั้งหมด

กรุณาเลือกคลิกที่ปี ที่ท่านต้องการชมคลิปวีดีโอภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)ขออภัย ขณะนี้เว็บไซต์ของโรงเรียนฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ บางลิงค์ท่านยังคงไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งผู้เขียนและผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้วางโครงสร้างไว้เพื่อการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้องในโอกาสต่อไป

คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จะเป็นการตัดต่อไฟล์วีดีโอมีขนาดเล็กลง บางครั้งเป็นการตัดต่อจากรายการโทรทัศน์ ที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) หรือ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคลากรของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และเรา ขอขอบพระคุณสื่อสารมวลทุกแขนงที่ให้เกียรติกับโรงเรียนของเรา โดยการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลไว้ เพื่อการศึกษาและค้นคว้าให้กับผู้สนใจโดยทั่วไป