ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๔

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซต์ของโรงเรียนฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ บางลิงค์ท่านยังคงไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งผู้เขียนและผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้วางโครงสร้างไว้เพื่อการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้องในโอกาสต่อไป

ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนนั้น ผู้เขียนเว็บไซต์ได้กำหนดให้เลือกคลิกที่ภาพถ่ายใดๆ แล้ว จะปรากฎเป็นภาพป๊อปอัปขึ้นมา ที่มุมซ้ายด้านล่างมีปุ่มสำหรับควบคุมการเล่น ให้หยุด หรือให้เดินหน้าและถอยหลัง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรค์ต่อผู้ใช้คนงานในส่วนของคนพิการทางสายตา ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอภาพ ในการใช้งานเบื้องต้น ท่านสามารถใช้วิธีการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่ปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งของภาพถ่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก แล้วใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย – ขวา เพื่อควบคุมการเลื่อนของภาพ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูภาพถ่ายชุดนั้นๆ ผู้เขียนเว็บไซต์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน และจะพยายามรีบดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคน สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้อย่างเท่าเทียมกัน ในโอกาสอันใกล้นี้


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!