ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๒

ในแต่ละปีการศึกษานั้น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสร้างเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจักได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรอบข้าง และในสังคมนั้นสืบต่อไป

การรับชมรูปภาพในส่วนนี้ จะเป็นภาพนิ่งพร้อมคำอธิบายสั้นๆ เมื่อท่านเลือกคลิกที่รูปภาพ ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับรูปภาพนั้น โดยนำเสนอในรูปแบบของสไลด์โชว์ครับ ในส่วนนำเรื่องจะมีคำอธิบายเกี่ยกับเหตุที่เกิดขึ้นในภาพสไลด์โชว์นั้น สำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมจอ สามารถคลิกที่ลิงค์ของรูปภาพ ที่เป็นหัวข้อหลักของแต่ละกิจกรรม เพื่อไปรับฟังคำอธิบายภาพในแต่ละภาพ ในหน้ากิจกรรมนั้นต่อไป

Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!