พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓

พระราชสมัญญาที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติเป็น ”สมเด็จพระปิยมหาราช“ นี้ ประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เมื่อดำรงอยู่ในราชสมบัติครองแผ่นดินมาได้ ๔๐ ปี ทางราชการจัดให้มีการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นการมโหฬาร และงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ งานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้านี้ ราษฎรพร้อมใจกันบริจาคคนละเล็กละน้อน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพรเกียรติให้ปรากฏไปตราบฟ้าและดิน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จักได้แสดงความสำึนึก และร่วมพิธีวางพวงมาลาแด่พระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!