พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีไหว้ครูของเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนศิลปาชีพสวนจิตรลดา ในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันพฤหัส ที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

ในสไลด์โชว์ด้านล่างนี้จะมีเพียงภาพบรรยากาศโดยรวมก่อนเริ่มพิธีไหว้ครู ซึ่งในระหว่างการประกอบพิธีนั้น ไม่สามารถนำเผยแพร่ได้ แต่ท่านสามารถรับชมภาพข่าวในพระราชสำนัก ซึ่งจะนำมาออกอากาศในช่วงข่าวพระราชสำนัก

การไปร่วมพิธีไหว้ครูนี้ ครู และนักเรียนต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่ ต้องไปถึงสถานที่จัดพิธีไหว้ครูก่อนเวลา ที่มีในหมายกำหนดการ

หลังจากที่ประกอบพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนฯ ทุกคนก็จะกลับมาที่โรงเรียนฯ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!