ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : The 2nd Art Show 2010 ผลงานนักเรียน รุ่นที่ 21

The 2nd Art Show 2010 ผลงานนักเรียน รุ่นที่ 21

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การจัดงาน The 2nd Art Show 2010 นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาวาดเส้น ของนักเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รุ่นที่ 21 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี

ในวันเปิดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) มาเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!