ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร่วมการถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จักได้ร่วมงานบุญประเพณีนี้ด้วยกันทุกปี ซึ่งในแต่ละปีการประดับตกแต่งต้นเทียนเข้าพรรษาก็จะสวยงามไม่ช้ำกัน

ภาพชุดที่ ๑ วันจัดเตรียมงาน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพชุดที่ ๒ วันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร