รุ่นที่ ๒๕ รับทุนการศึกษาจากวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

งานบำเพ็ญกุศลน้อมถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖