ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : ติดต่อกับเรา

วิธีการติดต่อกับเรา

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ตั้งอยู่ ณ หออุเทศทักสินา ในพระบรมมหาราชวัง ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สถานที่ตั้งของอาคารเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ตั้งอยู่ด้านเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยา หรือด้านซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา (หันตามทิศทางของการไหลของแม่น้ำ)

สถานที่ตั้งของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพถ่ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ภาพนี้ถ่ายจากด้านประตูเทวาภิรมย์ อยู่ตรงข้ามกับท่าราชวรดิษฐ์ด้านทิศตะวันตก เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเทวาภิรมย์ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จะอยู่ทางด้านขวามือ คือ หออุเทศทักสินา ทางด้านซ้ายมือจะเป็นหอนิเทศพิทยา ปัจจุบันเป็นโรงอาหารสำหรับเจ้าหน้าฯ และเมื่อเดินผ่านประตูศรีสุนทรเข้าไป ท่านจะได้เห็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นลำดับถัดไป

Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!