ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๓๐)

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๙)

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒๘)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒๗

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๒๗)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๖

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒๕

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ท่านสามารถเลือกคลิกที่หัวข้อข่าว เพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวที่ท่านสนใจValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!