สาขาวิชาช่างไทยที่เปิดสอนในปัจจุบัน

ปัจจุบันวิชาช่างไทยมีผู้สนใจเรียนน้อย อาจเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่า เมื่อเรียนจบแล้วหางานทำยาก ประกอบกับครูช่างที่เก่งๆ ต่างก็มีอายุมาก การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ๆ ก็ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ อีกหลายประการ ที่มีผลกระทบทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม เช่น ปัจจัยด้านเงินทุน สถานที่ในการเผื่อแพร่องค์ความรู้ เป็นต้น

ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จึงได้จัดตั้งขึ้นฯ ตามประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ซึ่งท่านสามารถย้อนกลับไปเปิดอ่านได้ ซึ่งคิดว่าน่าจะิเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ไม่มีการปิดกั้นความรู้ แต่ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่า มีความสามารถที่จะชนะใจผู้สอนให้ยอมถ่ายทอดความรู้ ที่มีอยู่ออกมาได้มากน้อยเพียงใด

สาขาวิชาช่างไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของทุกๆ ปี ก็คือ แผนกช่างเขียน ในแต่ละปีจะมีผู้มาสมัครสอบเข้าในแผนกนี้ เป็นจำนวนมากกว่าสาขาช่างอื่นๆ

วิชาช่างที่ได้รับความสนใจรองลงมาคือ ช่างปั้น ซึ่งปัจจุบันห้องเรียนของช่่างปั้น และช่างเขียนตั้งอยู่ในตึกเรียนเดียวกัน กล่าวคือ ช่างปั้นเรียนชั้นล่าง เพราะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ มากมายอีกต้องมีการใช้ปูน ใช้น้ำ ใช้ดิน อื่นๆ อีกมากมายครับ ก็เลยได้เรียนกันที่ชั้นล่าง ส่วนช่างเขียนสบายหน่อยอุปกรณ์ที่ใช้มีไม่มาก ก็เลยได้เรียนชั้นบน เป็นห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศอย่างดี

วิชาช่างอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ต่างได้รับความนิยมพอๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าปีไหนมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ถ้ามีคนได้ข่าว หรือมีกระแสความนิยมในงานช่างนั้นๆ ก็จะแห่กันมาเรียน แต่พอเรียนๆ ไปก็เริ่มหายไปทีละคนสองคน เอาเป็นว่าสาขาวิชาช่างที่รองลงมาอีกก็คือ ช่างหัวโขน ช่างลายรดน้ำ สองวิชานี้มีจำนวนนักเรียนใกล้เคียงกัน ส่วนวิชาช่างแกะสลัก และวิชาช่างประดับมุกนักเรียนมีผู้สนใจเรียนน้อยทุกปี เพราะต้องเรียนหนัก ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอกครับ สำหรับท่านที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้ ถ้ามากันเป็นหมู่คณะสามาถทำหนังสือผ่านสำนักราชเลขาฯ หรือลองติดต่อมาที่โรงเรียนฯ เพื่อขอเข้าชมการสาธิต รวมถึงชมบรรยากาศการเรียนการสอน

ยังมีอีกหนึ่งแผนกที่ยังไม่ได้กล่าวถึง คือ วิชาช่างปักจักรอุตสาหกรรม ในแผนกนี้มีคนสนใจเข้ามาเรียนน้อยครับ เอาเป็นว่าปีนี้ 2553 มีนักเรียนเหลืออยู่คนเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วแผนกนี้มีดีกว่าที่คุณคิดกัน มีเคล็ดลับวิชาซุกซ่อนอยู่หลายวิชาที่หาเรียนยากมาก

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียน ก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับ ถึงแม้ว่าจะเรียนฟรี แต่ก็จำเป็นต้องมีรายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ผมเองเคยได้ยินว่า คนที่เรียนวิชาศิลปะนี้เป็นพวกคนมีอันจะกิน เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องนั้นราคาสูงมากๆ ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จประการใด ท่านทั้งหลายก็ลองตรองดูครับ ถ้าท่านคิดว่าตนเองพร้อมแล้ว โรงเรียนของเราเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม คอยติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ครับ

ภาพถ่ายของแผนกช่างฝีมือต่างๆ


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!