ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาดนตรีในพิธีหลวง

วิชาดนตรีในพิธีหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาดนตรีในพิธีหลวง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่สำคัญของนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จะต้องได้เรียนนอกเหนือจากวิชาช่างไทยในแต่ละสาขาฯ

วิชาดนตรีในพิธีหลวงนี้ เจ้าหน้าที่จากงานเครื่องสูงและกลองชนะ จะมาเป็นผู้สอน ซึ่งจะเน้นหนักในเรื่องของการตีกลองชนะ ในจังหวะต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องเรียนรู้การตั้งรูปขบวน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง นักเรียนจะได้ไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังในโอกาสต่างๆ

ภาพถ่ายที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ เป็นภาพบรรยากาศในการเรียนวิชาดนตรีในพิธีหลวง เริ่มตั้งแต่การเรียนตีกลองชนะ การถือฉัตร และการแบกเสลี่ยง ไปจนถึงภาพบรรยากาศที่นักเรียนได้ออกปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะมีหมายแจ้งมาให้ทราบ

เรียนวิธีการตีกลองชนะในจังหวะต่างๆ  การเรียนรู้วิธีการถือฉัตรที่ถูกต้อง
การแบกเสลี่ยง  การจัดรูปขบวนในงานดนตรีพิธีหลวง
การปฏิบัติงานจริงในวิชาดนตรีในพิธีหลวง  การแบกเสลี่ยงพระ


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!