ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาช่างหัวโขน

ประวัติความเป็นมาของแผนกช่างฝีมืองานหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) เริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกช่างหัวโขน ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ โดยมีครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างหัวโขนจากภายนอกมาช่วยราชการเป็นระยะเวลา ๒ ปี นักเรียนช่างหัวโขนรุ่นแรกจำนวน ๑๔ คน ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๔

ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นบุตรสาวของครูชิต แก้วดวงใหญ่ ปรมาจารย์ด้านหัวโขนผู้รับการสืบทอดงานช่างหัวโขนจากพระเทพยนต์ (จำรัส ยันตระปรากรณ์) ช่างหัวโขนที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อาจารย์ผู้สอนที่แผนกช่างหัวโขน คือ อาจารย์ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม ลูกศิษย์ของ
ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ซึ่งอาจารย์ทนงศักดิ์ ได้รับการถ่ายทอดวิชาช่างหัวโขนโบราณตามแบบราชสำนัก

แผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) ยังคงอนุรักษ์วิชาช่างหัวโขนตามแบบโบราณของราชสำนัก

พระภรตมุนี ผลงานอาจารย์ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม
พระพรหม ผลงานอาจารยืทนงศักดิ์ กลิ่นธรรมValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!