ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาสีน้ำ

วิชาสีน้ำ

วิชานี้เป็นวิชาเลือกเสรี ที่เปิดให้นักเรียนที่สนใจ ได้ฝึกฝีมือเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาเอก ที่ตนเองได้เลือกเรียน วิชานี้ครูผู้สอน จะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถออกปฏิบัติการเขียนสีน้ำนอกสถานที่ได้

การเขียนภาพสีน้ำนอกสถานที่

รูปภาพ บรรยากาศการปฏิบัติการเขียนสีน้ำนอกสถานที่ ของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

ในวิชาเขียนสีน้ำนี้ โดยธรรมเนียมครูผู้สอน จะจัดให้มีการเขียนภาพสีน้ำนอกสถานที่ ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การเรียนวิชาเขียนสีน้ำในห้องเรียน

รูปภาพ บรรยากาศในการเรียนวิชาเขียนสีน้ำ ในห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!