เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน และการแต่งกาย ดังนี้

  • เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย
  • กางเกงสแล็คขายาว มีจีบ สีกรมท่า กระเป๋าด้านข้างตรง (ไม่ตัดเฉียง) และไม่อนุญาตให้ใช้ผ้ายีนส์ตัดเป็นกางเกง
  • รองเท้าหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย
  • ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
  • เข็มขัดสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีเครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎ (มีจำหน่ายที่โรงเรียนฯ)
  • เข็มเครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎ สีเงิน (มีจำหน่ายที่โรงเรียนฯ)
  • เน็คไทปักดิ้นทองเครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฏ (มีจำหน่ายที่โรงเรียนฯ)

ทรงผมให้ตัดสั้น หรือรองทรงสูง (ไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาว หรือตัดทรงสกินเฮด หรือโกนหัว) ไม่ไว้หนวดเครา

การสวมเครื่องประดับ นักเรียนไม่ควรสวมเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกา ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับฐานะการเป็นนักเรียน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนฯ นักเรียนควรสวมชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ตั้งแต่ที่บ้านจนมาถึงโรงเรียน และจากโรงเรียนถึงบ้าน

ในระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติ นักเรียนสามารถเตรียมชุดที่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้นักเรียนสามารถขอคำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำวิชาที่สอนได้ เช่น ในวิชาอาชีพเลือกเสรี วิชาแทงหยวก นักเรียนต้องนำชุด หรือเสื้อผ้าสีเข้มมาเปลี่ยนระหว่างปฏิบัติงานฯ เนื่องจากยางของหยวกกล้วยเมื่อเปื้อนเสื้อผ้าแล้วจะซักไม่ออก เป็นต้นValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!