พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


สวัสดีค่ะ รับชมข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุทธที่ 31 มีนาคม 2553 ค่ะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังต่อไปนี้ วันนี้เวลา 08.45 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลามหามงคล สโมสรข้าราชบริพาร เขตพระนคร ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2553 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และสถาบันศึกษาในพระราชานุเคราะห์

ในการนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งยังได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) และในวัง (ชาย) โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกช่างทองหลวง และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม หรือพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ อาทิ

โรงเรียนพระดาบส จัดแสดงผลงาน เครื่องเรือนและการประกอบมุมไม้ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดฝีมือแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2552

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) สาธิตการร้อยพวงมาลัย การทำพุ่มเงินพุ่มทอง งานเย็บปักถักร้อย รวมถึงการสาธิตการทำอาหารคาวหวานโบราณ ตำรับชาววัง เช่น ข้าวแช่ ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมไทย

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จัดแสดงผลงานแกะสลักไม้ งานเขียน งานช่างหัวโขน งานลงรักปิดทอง และงานแทงหยวก

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก จัดแสดงผลงานช่างสิบหมู่ หรืองานจิตรกรรมไทย เช่น งานประดับอัญมณี งานประติมากรรมนูนต่ำ งานแกะสลักไม้ และแกะสลักโฟม งานศิลปะการต่อผ้า งานลงยาสีในเครื่องเงินเครื่องทอง

ซึ่งงานดังกล่าวมีความวิจิตรงดงาม สะท้อนคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่นับวันจะสูญหาย จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

วิรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส และปิยณี เทียมอัมพร ผู้รายงานข่าว
ศักดา โกมลสิงห์ ล่ามภาษามือ
ข่าวจากไทยทีวีสีช่อง 3


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!