คลิปวีดีโอภาษามือรายการเที่ยงวันทันข่าว ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

รายการเที่ยงวันทันข่าว ช่อง 3
เรื่อง เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้อ่านข่าว) จำเป็นมากไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน ในโลกของข้อมูลข่าวสาร และก็โลกธุรกิจด้วย แต่ว่าเว็บไซต์ที่มีการจัดทำขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะ อาจจะละเลยในเรื่องของผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการ หรือว่าคนที่ด้อยความสามารถในแง่ต่างๆ นะคะ แต่ว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าไอซีที ก็จะพยายามที่จะมุ่งเน้น ให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ติดตามได้จากรายงานคะ

เว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ต่างก็ตอบสนองความต้องการในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ทั้งตัวเนื้อหาและการออกแบบให้มีสีสันสะดุดตา เชื้อเชิญให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปท่องโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคือ การเปิดประตูต้อนรับผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาหรือพิการด้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลความรู้ และหาความบันเทิงจากโลกอินเตอร์เน็ตเช่นกัน เวิร์ดวายเว็บคอนเซ้าเที่ยม หรือ ดับเบิลยูทรีซี (W3C) เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาเว็บให้ทุกคนเข้าถึงได้ จึงออกข้อกำหนดและหลักสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ขึ้น เรียกว่า WCAG 2.0 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมทักษะเหล่านี้ ให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานของตัวเอง

อ.ไชลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ (วิทยากร) ถ้าโดยส่วนใหญ่นี้นะครับ คือ นักพัฒนาเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทย อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมาตรฐานนี้มากนักนะครับ ก็คือ อาจคิดเป็นการพัฒนาว่า เอะออกแบบหน้าตาเว็บไซต์แล้วมันก็สวยดีนะครับ เราก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่บางทีเราลืมคิดถึงว่าโปรแกรม หรือว่าอาจจะคนหลากหลายกลุ่มอื่นๆ เนี่ยอาจจะเข้าถึงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเว็บโดยทั่วๆ บางทีเขาอาจจะไม่ได้เล็งเห็น หรือว่าจะไม่รู้จักมาตรฐานตัวนี้เลย ไม่ได้พัฒนาตามมาตรฐานนี้ ทำให้การเข้าถึงเนี่ย อาจจะเข้าถึงไม่ได้นะครับ ดังนั้นถ้าในส่วนของ ถ้าโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเว็บไซต์รู้จักมาตรฐานนี้ ก็น่าจะช่วยทำให้เว็บของประเทศไทยเข้าถึงได้ และก็เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันด้วยไอซีที

คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้อ่านข่าว) ผู้เข้ารับการอบรมต่างก็ยอมรับว่า ดับเบิลซีเอจีสองจุดศูนย์ (WCAG 2.0) เป็นหลักการออกแบบเว็บไซต์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก แต่จะสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่การออกแบบเว็บไซต์ในประเทศไทย และป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ

วิตาภรณ์ ศุภประเสริฐ (นักวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 7) มันเป็นการพัฒนาเว็บที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะ เพราะว่าคน คนทุกควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการของรัฐอย่างเท่าๆ กัน เพราะว่า สตง. เนี่ยมีเว็บของตัวเองให้ประชาชนเข้ามาใช้ ในการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือเข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของ สตง. ให้คนพิการด้านสายตาเนี่ยเข้ามาสามารถเข้ามาดูผลงาน หรือเข้ามาแสดงเรื่องร้องเรียนของเขาเนี่ย มันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้พิการเนี่ย มีสิทธิ์ได้แสดงความเห็น หรือว่าได้ร้องเรียนสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรม

นายณรงค์ชัย หูตาชัย นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือใน (ชาย) ตั้งแต่เมื่อประมาณสองปีก่อนผมได้เข้าร่วมโครงการนะครับ ก็ได้พัฒนาเว็บไซต์มาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน ก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้า ถ้าเกิดมีโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเว็บไซต์ของไทยก็น่าจะมี เออเขาเรียกว่า อนาคตที่ดีกว่านี้

คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้อ่านข่าว) ปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์ในประเทศไทย เปิดตัวว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ขณะที่ผู้พิการกำลังรอคอยการพัฒนา เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตอยู่อย่างใจจดใจจ่อ ดังนั้นผู้ออกแบบ หรือเจ้าของเว็บไซต์ ควรหันมาพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

วิรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส และปิยณี เทียมอัมพร ผู้รายงานข่าว
ศักดา โกมลสิงห์ ล่ามภาษามือ
ข่าวจากไทยทีวีสีช่อง 3


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!